Slovník

Dřevo: lignin a celulózu obsahující substance mezi dření a kůrou stromu nebo keře.

Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20% za jeden rok. Čerstvě vytěžené dřevo má vlhkost kolem 50%.

Dříví: dřevo v podobě stojících nebo pokácených stromů

Kulatina: pokácený strom s odděleným vrškem a větvemi

Kuláč: poleno s tloušťkou 7 cm a více (bez kůry)

Kuláček: poleno s tloušťkou od 3 cm do 6 cm (bez kůry)

Štěpiny: po délce rozštípnuté poleno

Bez kůry (b.k.): výraz používaný v souvislosti s termínem pro měření, který označuje měření, jež nezahrnuje tloušťku kůry

Čepová tloušťka (ČP) (průměr): tloušťka měřená na tenkém konci (čepu)

Čerstvé dřevo: dřevo, které dosud nevyschlo na bod nebo pod bod nasycení vláken

Vlhkost: hmotnost vody ve dřevě vyjádřená v procentech hmotnosti absolutně suchého dřeva

Trhlina: rozdělení dřeva podél vláken

Suk: část větve obrostlá dřevem

Plíseň: práškový nebo vláknitý porost na povrchu dřeva, který se může vyskytnout ve vlhkém prostředí

Hluboké napadení hmyzem: matečné, larvální chodby, výletové otvory vyskytující se v dříví; do dříví zasahují do hloubky dřeva přes 3 mm

Hluboká trhlina: trhlina zasahující do dříví do hloubky přes 10 mm

Hniloba: rozklad dřeva houbami nebo mikroorganismy vedoucí k jeho změknutí, významné ztrátě hmotnosti a pevnosti a často i ke změně textury a barvy

Kůra: vnější ochranná vrstva kmene a větví stromu

Letokruh: přírůstková vrstva odpovídající růstovému období jednoho roku

Lýko: vnitřní kůra přiléhající ke kambiu

…my víme jak pro Vás připravit kvalitní palivové dřevo!!!

Přibližná výhřevnost dřeva s 25% vlhkostí

Dřevina – kg Kcal KJ kW/h
Smrk 3130 13100 3.6
Borovice 3250 13600 3.8
Bříza 3226 13500 3.7
Dub 3154 13200 3.6
Buk 3987 12500 3.5