Slovník

Dřevo: lignin a celulózu obsahující substance mezi dření a kůrou stromu nebo keře.

Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20% za jeden rok. Čerstvě vytěžené dřevo má vlhkost kolem 50%.

Dříví: dřevo v podobě stojících nebo pokácených stromů

Kulatina: pokácený strom s odděleným vrškem a větvemi

Kuláč: poleno s tloušťkou 7 cm a více (bez kůry)

Kuláček: poleno s tloušťkou od 3 cm do 6 cm (bez kůry)

Štěpiny: po délce rozštípnuté poleno

Bez kůry (b.k.): výraz používaný v souvislosti s termínem pro měření, který označuje měření, jež nezahrnuje tloušťku kůry

Čepová tloušťka (ČP) (průměr): tloušťka měřená na tenkém konci (čepu)

Čerstvé dřevo: dřevo, které dosud nevyschlo na bod nebo pod bod nasycení vláken

Vlhkost: hmotnost vody ve dřevě vyjádřená v procentech hmotnosti absolutně suchého dřeva

Trhlina: rozdělení dřeva podél vláken

Suk: část větve obrostlá dřevem

Plíseň: práškový nebo vláknitý porost na povrchu dřeva, který se může vyskytnout ve vlhkém prostředí

Hluboké napadení hmyzem: matečné, larvální chodby, výletové otvory vyskytující se v dříví; do dříví zasahují do hloubky dřeva přes 3 mm

Hluboká trhlina: trhlina zasahující do dříví do hloubky přes 10 mm

Hniloba: rozklad dřeva houbami nebo mikroorganismy vedoucí k jeho změknutí, významné ztrátě hmotnosti a pevnosti a často i ke změně textury a barvy

Kůra: vnější ochranná vrstva kmene a větví stromu

Letokruh: přírůstková vrstva odpovídající růstovému období jednoho roku

Lýko: vnitřní kůra přiléhající ke kambiu

…my víme jak pro Vás připravit kvalitní palivové dřevo!!!

Přibližná výhřevnost dřeva s 25% vlhkostí

Dřevina – kg Kcal KJ kW/h
Smrk 3130 13100 3.6
Borovice 3250 13600 3.8
Bříza 3226 13500 3.7
Dub 3154 13200 3.6
Buk 3987 12500 3.5

Důvody, proč odebírat dřevo od nás

Velmi levné ceny dřeva
Jsme jedni z nejlevnejších distributorů palivového dreva
Levná doprava
Dřevo Vám levně dopravíme na místo určení
GARANCE objemu dřeva
Garantujeme Vám, přesný objem dřeva
Dřevo od DŘEVOPARKU je hned k dodání.