Rizikové kácení, údržba zeleně

Ošetřování stromů

Pod pojmem ošetřování stromů si můžete představit nejen odborný řez větví, ale i např. zajištění stromu lanovými systémy. Samozřejmostí před jakýmkoliv zásahem je odborná prohlídka a posouzení stavu stromu. Následně Vám doporučíme některé z možných ošetření.

Zdravotní řez

Zdravotní řez představuje „klasický“ zásah v koruně stromu, který slouží k udržení přiměřeného zdravotního stavu stromu. V současnosti je tento řez nejvíce používaný. Doporučujeme jeho opakování po 3-5 letech, kdy interval mezi ošetřeními závisí na zdravotním stavu stromu. Tímto druhem řezu se odstraňují zejména větve napadené houbovými chorobami či škůdci, suché, odumírající, nevhodně rostoucí nebo mechanicky poškozené.

Bezpečnostní řez

Jde o nejjednodušší možné ošetření stromu. Tímto druhem řezu se odstraňují velké nebo nebezpečné větve, které hrozí pádem a následně mohou způsobit újmu na zdraví či majetku.

Redukční řez

Redukční řez představuje výraznější zásah do koruny stromu. Provádí se v případech, kdy je nutné omezit růst stromu u budov nebo elektrickému vedení, popřípadě zajistit podchodou a podjezdnou výšku. Tento druh řezu je vhodné provádět postupně a se zřetelem k zachování estetické hodnoty stromu.

Výchovný řez

Výchovný řez je druh ošetření, které pomáhá k správnému vývoji a růstu stromů. Strom po ošetření získá charakteristický tvar koruny stromu. Pomocí výchovného řezu lze také upravit i podchodovou či podjezdovou výšku. Ideálně je vhodné řez provádět u mladých stromů do 10-15 let od vysazení.

Kácení stromů

V případě, že není možné ošetření stromu, lze strom pokácet buď ze země nebo pomocí horolezecké techniky, tzv. rizikové kácení. Kácíme stromy všech velikostí a druhů, za normálních i za ztížených podmínek.

Kácení stromů ze země

Nejjednodušší a nejlevnější způsob kácení stromu je kácení s řízeným nasměrováním padajícího kmene. Toto kácení předpokládá dostatek prostoru kolem stromu a zajištění patřičné bezpečnosti.

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů je kácení stromu ve ztížených podmínkách nebo špatného zdraví stromu. Využíváme lanové techniky, jeřáby nebo vysokozdvižné plošiny. Jedná se zejména o stromy v blízkosti budov, stromy ve stráni, zasahující do vozovky či poblíž elektrického vedení.

Nabízíme také: splanýrování hustě zarostlých zahrad pomocí profesionální motorové kosy, prořez křovin, likvidaci biologického odpadu ( starý poškozených stromů ), pořízení fotodokumentace přímo v korunách stromů, likvidace náletových dřevin.

Ceník – kácení a ošetřování stromů

Cena kácení a ošetřování stromů závisí na objemu prací a na časové a technické náročnosti prací. Konečnou cenovou nabídku Vám rádi vypracujeme po osobní prohlídce konkrétního stromu a jeho okolí. Nabízíme možnost vyhotovit cenovou nabídku také na základě telefonátue-mailu. Ideálně po zaslaní fotografií stromu vč. okolí. Ale tato cena bude vždy pouze orientační.

DŘEVOPARK s.r.o. ,Tehovec – Vojkov, pondělí – pátek 7:30 – 16:00 ičo:24189715
Dřevopark.cz | +420 608 906 748